Mūsu skolas 6.-7.klašu meitenes piedalījās tērpu kolekciju skatē – konkursā “Rakstu darbi”. Meitenes žūrijai rādija pašu veidotu tērpu kolekciju “Manas dzīves svarīgākās zīmes”. Tērpos ar zīmju palīdzību mākslinieciski tika vizualizētas meitenēm svarīgākās dzīves tēmas: etnogrāfiskā piederība, mīlestība, mūzika, smaids, interneta nozīme, fantāzijas pasaule kā arī mūžības tēma MIERS VIRS ZEMES.

Žūrijas komisija atzinīgi novērtēja meiteņu sniegumu un izvirzīja kolekciju nākamajai konkursa kārtai – 21.aprīlī Jūrmalā.

Paldies meitenēm: Madarai Baltiņai, Montai Lotko, Annai Stavrovai, Līvai Karīnai Spiģēnai, Elizabetei Puķītei, Emīlijai Zaķei, Laurai Šapei un horeogrāfijas autorei Madlēnai Valdbergai.

Meitenes iedvesmoja skolotājas: Ēvija Drengere un Indra Stanke.