4.martā notika Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu sacensības vieglatlētikas trīscīņā.