Ir noslēgusies sestā attālinātās mācīšanās nedēļa, visi sāk aprast ar jauno situāciju un veiksmīgi tai pielāgojas. Man kā skolotajai ir ļoti būtiski, ne tikai sekot, kā skolēni apgūst mācību saturu, bet arī attīsta sevī prasmes, kuras būs noderīgas nākotnē.

Astotās klases skolēni, aprīļa pēdējā nedēļā, veidoja videomateriālu saviem klasesbiedriem, kurā skaidroja dažādas kvadrātvienādojumu atrisināšanas metodes. Ļoti veiksmīgi darbi izdevās Elīzai Bērziņai (8.a), Marekam Aseriņam (8.b), Baibai Santanai Niedrai (8.b), Gustavam Bērziņam (8.b). Gustavs Bērziņš ne tikai risināja vienādojumus, bet arī pierādīja Vjeta teorēmas sakarību.

 

Šis darbs lieliski parāda, ka mūsu skolā ir ļoti spējīgi skolēni, kuri ne tikai var apgūt tik grūtu mācību tēmu patstāvīgi, bet arī paskaidrot to citiem. Video materiāls būs noderīgs ilgstošā laika posmā, jo kvadrātvienādojumi ir vairāku tēmu pamatā.

 

Paldies par ieguldīto darbu visiem 8. klašu skolēniem.

 

Matemātikas skolotāja Inga Melngaile

 “Katram nav jākļūst par uzņēmuma vadītāju, bet katram ir jābūt līderim! Mēs arvien vairāk darbu, kas nav radoši un neprasa novatorisku pieeju, uzticam datoriem, un nākotnē šī tendence tikai pieaugs. Tāpēc mūsu bērniem būs jāprot vadīt, komunicēt, deleģēt, mācīt citam citu un sadarboties. Turklāt tas viss nebūs iespējams bez pietiekami augstas emocionālās inteliģences. Vecāki nereti apgalvo, ka viņu bērns “ir dzimis līderis” vai tieši pretēji – “nav dzimis vadītājs”, bet šī spēja nav iedzimta, tā ir jāveido un jāattīsta. Laikmets, kad “es visu izdarīju pats”, ir beidzies, mūsdienās ir jāmāk sadarboties!

 

 

(Avots: “6 Senses International” organizētā “Rīgas vecāku konference” ar Swedbank, “Iespējamās misijas” un “Māmiņu kluba” atbalstu, 2017. gada 24. janvāris.)