Vairāk informācijas šeit.

pedagogs – karjeras konsultants Jolanta Grosberga-Gernere