Projekta „Atpakaļ dabā” ietvaros izdoti vērtīgi vides izglītības materiāli – izglītojoša spēle „Purva laipas atklājējs” un āra klases rokasgrāmata. Abi šie materiāli izmantojami vides izglītības veicināšanai, t.sk. kā palīglīdzekļi vides izglītības nodarbību plānošanai.

 

Āra klase ir dabā izveidota un labiekārtota vieta interaktīvām nodarbībām, kuru laikā tiek iepazīta un pētīta vide.

 

Spēle izmantojama vides izglītības veicināšanai pamatskolās. Spēle tapusi norisinoties Latvijas vides izziņas spēļu konkursam “Iepazīsti vidi!”, kuru organizēja Izglītības ministrijas (IZM) Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Gaujas NP fonda realizēto Latvijas un Igaunijas projektu “Atpakaļ dabā” jeb “Back to nature”.

 

Žūrijas locekļi no Gaujas NP fonda izvēlējās interesantāko un piemērotāko spēli, kas atbilst mitrāju projekta “Atpakaļ dabā” idejai un vajadzībām, lai izveidotu to drukātā un elektroniskā versijā.