Jau otro gadu tumšākajā laikā novembra mēnesī Jaunmārupes pamatskola rīko gaismas svētkus Staro Jaunmārupe “Pacelies spārnos” par godu Latvijas valsts svētkiem.

 

Pasaules kontekstā Latvija ir maza valsts  un tieši tāpēc lolojama, godājama un sargājama. Katrs labais darbs, labā doma, drauga atbalsts veido daļiņu no gaismas.

 

Nekas mūs tā nevieno, kā kopīgi darīts darbs. Lai iedegtu gaismu Jaunmārupē un sirdīs, kopīgā idejā ir vienojušies  skolotāji, skolēni, vecāki, pašdarbības kolektīvu dalībnieki, mūzikas skolas pedagogi, uzņēmēji, sporta centra treneri. Šī pasākuma idejas autore ir Ilze Graudiņa. Pasākuma veiksmes atslēga ir skolas komanda, katras klases un pirmsskolas grupas atbalsts un aktīva iesaistīšanās ideju realizēšanā.

 

Pasākumā varēja vērot dažādus gaismas objektus, izveidotās instalācijas un  valsts svētkiem veltītu koncertu, piedalīties profesiju platformā, iesaistīties radošajās darbnīcās un iegādāties suvenīrus, ko  radījuši paši bērni un Mārupes uzņēmēji.

 

Paldies visiem par atbalstu, radošu iesaistīšanos un  kopības sajūtu Valsts svētku ieskaņā!

 

Jaunmārupes pamatskolas direktore Iveta Timule

Visas FOTOGRĀFIJAS