Daudzvalodība lēnām, bet manāmi ienāk arī Latvijas skolās. Klasēs  sastopamies gan ar reemigrējušiem skolēniem, gan ar bērniem, kur ģimenē ne latviešu, ne angļu valodas nav dzimtās. Atsevišķos gadījumos pat angļu valoda nevar būt kā saziņas instruments un skolēnam jāapgūst gan latviešu, gan angļu, gan skolas piedāvātā otrā svešvaloda. 29. un 30. septembrī angļu valodas skolotājas Daina un Antra apmeklēja starptautisku tiešsaistes konferenci “Supporting Multilingual Classrooms”, ko organizēja Eiropas moderno valodu centrs un Eiropas komisija sadarbībā ar Latvijas angļu valoda asociāciju. Savukārt skolēnu brīvlaikā konferencē gūtā pieredze tika nodota tālāk visiem mūsu skolas svešvalodu skolotājiem, kā arī vēstures un angļu valodas skolotājai. Ar nepacietību gaidām tradicionālo svešvalodu mēnesi, kad varēsim īstenot dažādas multilingvālās aktivitātes ar skolēniem.

 

Svešvalodu metodiskās komisijas skolotājas

0 Komentāri

Leave a Comment