Ar mērķi veicināt skolēnu interesi par svešvalodām, kā arī attīstīt skolēnu radošās spējas un pielietot un papildināt gūtās zināšanas, Jaunmārupes sākumskolā no 17.-21.februārim norisinājās Svešvalodu nedēļa. Šīs nedēļas ietvaros skolā notika dažādi pasākumi.

Pirmais pasākums šogad bija 1.-5. klašu dziedāšanas priekšnesumi, kas notika  17.februārī skolas aktu zālē., kura mērķis bija veicināt un pilnveidot skolēna muzikālos talantus, radošumu, viņa vēlmi mācīties dziesmas. Pasākuma ietvaros visu klašu grupas dziedāja populārākās hītu dziesmas. Paviesojāmies džungļos pie zvēriem un to saucienos „Roar”, kā arī bija iespēja sajust starojumus no „Radioactive”, par māsu un brāli „Hey Brother/Hey Sister”, par to, ka es esmu, kas es esmu „I am who I am” un ar lielisku krūzīšu priekšnesumu izpildījumā „Cup Song”. Kā arī tika izpildītas dziesmas krievu un vācu valodā, kur tika dziedāts par alfabētu un draudzību.
19.februārī norisinājās burtošanas konkurss kura mērķis bija veicināt skolēnu interesi par angļu valodu un uzlabot prasmi nosaukt vārdus pa burtiem. “SpellingBee” ir Amerikā radies termins, ar kuru mūsdienās apzīmē konkursus, kurā dažāda vecuma skolēni sacenšas vārdu nosaukšanā pa burtiem. Kā zināms, angļu valodā katram burtam ir savs nosaukums, kurš ne vienmēr atbilst burta skaņai izrunā, tāpēc ir svarīgi prast nosaukt vārdu pa burtiem, lai izvairītos no pārpratumiem par vārda nozīmi. Daudzi skolēni izrādīja interesi un bija gatavi sacensties savā starpā. Sveicam uzvarētājus – Linda Stumbure (3.a), Dženifera Džeina Makenzija-Freizere (3.b), Arvils Laugalis (4.a), Dāvids Dumbrovskis (4.b), Aleksandra Anna Meinerte (5.a), Laine Paupere (5.b), Rihards Punculis (6.a), Ričards Teikmanis (6.b). Šī pasākuma ietvaros 6. klašu skolēni zīmēja mūsu skolas „SpellingBee” logo un trīs pārstāvji no katras 3., 4., 5. un 6. klases cīnījās par uzvaru „SpellingBee” konkursā savā klašu grupā. Pirmo vietu ieguva – Kristiāna Janberga (5.a), otro vietu ieguva -Bruno Marts Milbrets (5.a),  trešo vietu ieguva Nikola Anna Tereščenkova (5.a). No katras klašu grupas uzvarētāji saņēma diplomus un pārējie dalībnieki saņēma pateicības.
19.februārī 6.klašu skolēniem bija iespēja izmēģināt roku glītrakstīšanā vācu valodā. Gala rezultātā tapa skaisti uzrakstīti skolēnu izvēlētie dzejoļi vācu valodā.
Neatņemama sastāvdaļa no svešvalodu nedēļas bija skolas Angļu valodas 5.-6.klašu olimpiāde, kas norisinājās 20.februārī. Skolēniem bija iespēja izmantot Activote un Activexpression balsošanas pultis, kas skolēniem olimpiādi padarīja interesantāku un aizraujošāku. Tika apbalvoti arī angļu valodas olimpiādes uzvarētāji – pirmā vieta Aleksandrai Annai Meinertei no 5.a klases un Jurim Pallo no 6.a klases. Otrā vieta Dāvidam Andersonam no 5.a klases, Elizabetei Blūmai no 6.a klases un Annai Jansonei no 6.b klases. Olimpiādes uzvarētāji saņēma diplomus un balvas, pārējie dalībnieki saņēma pateicības rakstus.

Paldies visiem dalībniekiem!
Skolēni ar prieku un interesi piedalījās dažādajās aktivitātēs. Tagad visi kopā gaidīsim nākamo Svešvalodu nedēļu!
Angļu valodas skolotājas Kristīne Vilcāne un Daiņa Mediņa.