Jaunmārupes pamatskola piedāvā darbu angļu valodas skolotājam (-jai) un medicīnas māsām.