Laika posmā no 2011.gada 18.–23.martam Jaunmārupes sākumskolas pedagogi viesojās Polijā, kur Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes „Skolu daudzpusēja partnerība” ietvaros, noritēja projektā iesaistīto dalībvalstu trešā tikšanās reize. Šoreiz bija iespēja iepazīties ar Polijas izglītības sistēmu, tās darbības pamatprincipiem, kā arī Polijas kultūru un vēsturisko mantojumu. Viesojāmies Skavinas pilsētas Nikolaja Kopernika sākumskolā.

Viens no galvenajiem uzdevumiem aktivitātes ietvaros bija katras dalībvalsts vizuālā prezentācija par ungāru pasakas „Karalis Matjašs” iestudējuma īstenošanas procesu savā izglītības iestādē. Visas valstis dalījās pieredzē ar pasakas īstenošanas pieredzi dažāda vecuma bērniem. Mūsu skolā ungāru pasaku iestudēja 3.klašu skolēni. Konferences laikā arī tika izvirzīti uzdevumi nākamajām tikšanās reizēm un saskaņots tālākais tikšanos reižu laika plānojums.

Nikolaja Kopernika sākumskola iepazīstināja ar poļu tautas pasakas „Leģenda par Vāveles pūķi” teatralizēto iestudējumu. Jāatzīmē, ka Polijas pasakas iestudējumā tika iesaistīti arī bērni ar īpašām vajadzībām. Skolā vērojām Polijas skolotāju atklāto mācību stundu angļu valodā par poļu pasakas mācīšanas metodēm un paņēmieniem. Iegūto pieredzi pilnvērtīgi izmantosim, iestudējot šo pasaku angļu valodā ar Jaunmārupes sākumskolas skolēniem.

Viesošanās laikā tikāmies ar skolas vadību un pašvaldības darbiniekiem, kā arī noslēgumā Skavinas pilsētas Domes priekšsēdētājs visu dalībvalstu skolotājiem izteica atbalstu projekta realizācijā. Comenius  projekts turpinās un nākamā valsts, kas mūs gadīs ciemos – Rumānija.

Mūsu skolēnu iestudējuma video - Polijas tautas pasaka "Vāveles pūķis"

Mūsu skolas video "Polija mūsu skolotāju acīm"