Lai sekmētu iespēju vecākiem sadarboties ar pedagogu, skolā tiek rīkotas individuālās tikšanās stundas. Savstarpēji vienojoties caur e-klases sistēmu, š.g. 5.decembrī no plkst.15:00 līdz 17:00 vecākiem un pedagogiem ir iespēja klātienē tikties un pārrunāt visus aktuālos mācību un audzināšanas jautājumus. Aicinām visus vecākus uz sadarbību!