Paldies 5.b klases vecākiem un skolēniem par aktīvo iesaistīšanos klases un skolas karjeras izglītības projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumā “Veru durvis uz…” un patriotiskās audzināšanas pasākumos oktobrī un novembrī.

Vairākās klases stundās pie mums ciemojās vecāki, lai stāstītu par savām profesijām, iegūstamo izglītību, un darbam nepieciešamajām prasmēm, iemaņām un rakstura īpašībām. Paulas tētis skolēniem stāstīja par pilota profesiju, Artūra tētis dalījās pieredzē par sava biznesa uzsākšanu un darbošanos logu montāžas sfērā, Roberta tētis stāstīja par bankas iekšējā audita darba specifiku. Savukārt Toma māmiņa aicināja uz “Cido” ražotni, kur audzēkņi varēja vērot kā rūpnīcā tiek ražota veikalā nopērkamā produkcija, un kā savās darba vietās strādā rūpnīcas darbinieki.  Ar praktisku eksperimentu palīdzību, Toms un viņa māmiņa demonstrēja pārtikas tehnologa ikdienas darbu- jaunu pārtikas izstrādājumu radīšanu. Izmantojām arī iespēju “Brauc ar klasi uz Līvu akvaparku”, lai darbībā varētu vērot  ūdens parka glābējus, veicot savus darba pienākumus. Visus iepriekš minētos ārpusskolas pasākumus varējām apmeklēt pateicoties vecāku sarūpētam transportam- vecāki brīvprātīgi pieteicās par “šoferīšiem”, lai aizvestu un atvestu savus bērnus un viņu klases biedrus. Tas veicināja arī vecāku sadarbošanos un sadraudzēšanos

“Aizsardzība” –joma, ko 5.b klase izlozēja karjeras projektam, sākumā visiem likās nesaprotama un sarežģīta. Paldies skolotājam Arvīdam Gailānam, kas uzrunāja mūsu klasi un stāstīja par aizsardzību no savas praktiskās pieredzes un varēja atbildēt uz skolēnu jautājumiem. Skolēni izstrādāja savus individuālos projektus par konkrētu profesiju aizsardzības jomā. Ieguldītais darbs izpētes procesā bija rezultatīvs, un skolēnu noformētās darba lapas un prezentācijas bija interesantas.

8. novembrī karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākuma “Veru durvis uz konditora profesiju” ietvaros  devāmies iepazīt konditora profesiju uz SIA “Kūku muzeju”, kur skolēni vairāk uzzināja par konditora profesiju un kūku gatavošanas vēsturi, kā arī par uztura speciālista profesiju. Rūda mammas vadībā cepām sarkanās Velveta kūkas par godu Latvijai.  Savukārt 9. novembrī aicinājām ciemos 5.b klases vecākus un skolotājus uz Patriotiskās dzejas pēcpusdienu skolas zālē pie galdiņiem, lai svinētu Latvijas 100. dzimšanas dienu un cienātos ar pašu gatavotām kūkām. Skolēni izjusti deklamēja dzejoļus par Latviju. Paldies Edvarda māmiņai, Katrīnas un Filipa tētiem par izteiksmīgo un emocionālo tēlojumu lasījumiem. Pateicamies Matīsa tētim par dziesmām, kas izskanēja mūsu pasākumā. Liels paldies Rūda māmiņai par ideju 5. b klases instalācijai un tās realizāciju “Jaunmārupe staro! Latvijai-100.”

5.b klases audzinātāja Ināra Strautniece