7.a klases audzēkņiem notika karjeras izglītības pasākums “Veru durvis uz loģistikas darbinieka profesiju” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Skolēni devās uz MAXIMA loģistikas centru Krustkalnos un viņiem bija iespēja izzināt loģistikas darbinieka profesiju un citas profesijas, kuras strādā loģistikā. Skolēniem rādīja prezentāciju par uzņēmumu “MAXIMA”, iepazīstināja ar statistikas datiem par veikaliem, darbinieku skaitu utt., iepazīstināja ar loģistikas darbinieku pienākumiem, ikdienu, darba vidi, darba drošību un attīstības iespējām. Izrādās, ka MAXIMA uzņēmumā strādā 250 dažādas profesijas, kas ir gandrīz puse no Latvijā sastopamajām profesijām profesiju klasifikatorā. Skolēni piedalījās izzinošā karjeras nodarbībā “Loģistikas darbinieka ABC” un apmeklēja loģistikas noliktavu, kurā redzēja, kā reāli praksē strādā dažādu profesiju pārstāvji loģistikas noliktavā.

Skolēnu atziņas:

  • Man šķita, ka loģistika ir sarežģītāks process, tomēr pamatā ir labi izstrādāta sistēma, kura ir jāievēro. Šī profesija ir garlaicīga, jo visas lietas atkārtojas. Darba vide un aprīkojums – tā ir noliktava, kas man nešķita pievilcīga. Man patika šo darbinieku atvērtība un spēja uz atbildēt uz jautājumiem. Man nepatika skaļums, kas valda darba telpās. Es negribētu strādāt šajā profesijā, jo darbs ir vienmuļš un garlaicīgs. Šajā darbā nav vajadzīga izdoma, jāstrādā pēc instrukcijām, tas man nepatīk. Man patīk, ka mēs braucam izzināt profesijas. Pirms tam es zināju, ka ir loģistikas centrs, bet nebiju iedomājies tā apmērus. Es ļoti gribētu apmeklēt vēl šādus pasākumus – IT uzņēmums, akvaparka drošības sistēmu uzraudzību.
  • Es nevēlētos strādāt šādā vietā, jo bizness mani neinteresē. Es uzzināju, kurās valstīs ir Maxima. Es uzzināju darbinieku bonusus. Uzzināju, ka noliktavas darbiniekiem ir mašīnītes, kuras darbojas ar elektrību. Darbs noliktavā ir no 8.00 līdz 22.00.Mani ieinteresēja elektromašīnītes un darbinieku bonusi. Man īpaši nepatika, ka noliktavas darbinieki strādā tik ilgi. Man patika šis izbrauciens un bija ļoti interesanti.
  • Es uzzināju, ka ikdienā lielajā zālē viņi ar tādām mazām mašīnām izvadā preces pa visu zāli. Viņiem ir visi produkti jāsapako un jāsaliek pareizajos plauktos. Tā zāle bija apmēram 3 x lielāka nekā Liepājas Kristapa Porziņģa basketbola laukums. Mani ieinteresēja tas, ka ļoti plaši izstāstīja, par to, no cik gadiem var sākt strādāt Maximā un cik gadi ir visvecākajam darbiniekam Maximā. Man nebija īsti nekas tāds, kas man nepatiktu. Es negribētu strādāt šādā profesijā, jo, manuprāt, tas nav īsti piemērots man.  Man ļoti patika uzzināt kaut ko jaunu par Maximu un redzēt, kā viņi tur strādā un visu pārvadā.

Solvita Lauzēja