Petnieks 031.martā 8.a klasesskolēni piedalījās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumā “Veru durvis uz pētnieka profesiju”, kur iepazina pētnieka profesiju, darba pienākumus, amata veikšanai nepieciešamās prasmes un izzināja darbu reglamentējošos  normatīvos aktus. Skolēni kopā ar RTU pētnieku Miķeli Dzinēviču apmeklēja Rīgas Tehniskās universitātes laboratoriju māju un iepazina divu RTU fakultāšu — Enerģētikas un elektrotehnikas un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas – laboratorijas. Skolēni izzināja,  kā RTU studenti var pilnveidot savu zinātnisko kapacitāti, jo modernajās laboratorijās ir sarežģītu ekspertīžu veikšanai nepieciešamais aprīkojums. Ar šīm iekārtām var veikt starptautiskā līmenī konkurētspējīgu zinātnisko darbību un izstrādāt pētījumus Latvijas un citu valstu uzņēmumiem, tādējādi veicinot to konkurētspēju un valsts ekonomisko izaugsmi. Skolēniem stāstīja, kā darba vide ietekmē pētnieka profesijas ikdienas darbu. Paldies Rūda mammai par laboratoriju apmeklējuma organizēšanu.

Solvita Lauzēja, pedagoģe karjeras konsultante

Petnieks 01Petnieks 02