2019.gada 4.un 5.aprīlī 2.b un 2.d klases devās karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumā „Veru durvis uz profesijām aviācijas nozarē” devās uz Starptautisko lidostu “Rīga” un iepazinās ar dažādām ar aviāciju saistītām profesijām. Skolēni uzzināja, ka šajā nozarē strādā ne tikai piloti, stjuarti, bagāžas operatori un krāvēji, bet arī drošības kontroles inspektori, ugunsdzēsēji, gaisa ceļu dispičeri un daudz dažādas citas profesijas, kuras ir nepieciešamas, lai lidmašīnas ar pasažieriem veiksmīgi paceltos un nonāktu savā galamērķī. Skolēni varēja izjautāt profesionāļus par viņu darba specifiku, nepieciešamo izglītību un darba aprīkojumu. Kā arī iekāpt lidmašīnā, izmēģināt dažas tehniskas nianses un ieskatīties drošības kontroles datoru ekrānos.

Skolēnu atziņas:

  • Es uzzināju, ka ir tāda profesija drošības kontroles inspektors, kas ir interesanta un atbildīga.
  • Lidostā strādā daudz darbinieku, kurus mēs neredzam.
  • Es uzzināju, ka pilotam ir ļoti ilgi jāmācās un daudz maksā.
  • Ugunsdzēsējiem jāvelk ļoti smags tērps – 10kg.
  • Inspektoriem jābūt modriem.
  • Stjuartēm jābūt vienmēr smaidīgām un labā noskaņojuma, pat, ja uz viņām kliedz. Tas ir grūti.

 

Apkopoja pedagoģe – karjeras konsultante Jolanta Grosberga-Gernere