Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 9.a klase 2018.gada 6.novembrī piedalījās izglītojošā karjeras pasākumā “Veru durvis uz uzņēmumu Accenture Latvia”.

Skolēni iepazinās ar IT nozari, tehnoloģiju attīstības iespējām Latvijā un pasaulē; ar IT profesiju daudzveidību uzņēmumā “Accenture Latvia”, piemēram, programmētāja, testētāja, IT projektu vadītāja, mākslīgā intelekta speciālista, datu zinātnieka profesijām u.c. Skolēniem tika stāstīts par prasmēm un iemaņām, kādas nepieciešamas strādājot tehnoloģiju uzņēmumā un kā tās var ietekmēt darbu šajās profesijās.
Apskatot uzņēmumu skolēni iepazinās ar darba vidi, darba instrumentiem šajā uzņēmumā. Skolēniem stāstīja, kā darba vide ietekmē IT jomas profesiju ikdienas darbu, kādi darba instrumenti nepieciešami šajās profesijās.
Praktiskajā darbnīcā “Dizaina domāšana”, skolēni izstrādāja IT risinājumu kādai aktuālai problēmai savā skolā, un saprata, kā iegūtās zināšanas noderēs savas turpmākās profesijas izvēlē.

 

Skolēnu galvenās atziņas:

 

  • Es uzzināju daudz jaunas lietas, kā strādā par programmētāju, kā arī iepazinu daudz jaunas profesijas.
  • IT jomā ir ļoti daudz profesija. Es negribētu šajā jomā strādāt.
  • Pasākums bija interesants, noderīgs, jo uzzināju ļoti daudz ko jaunu par IT jomu.
  • Jebkurš var dabūt darbu IT jomā, ja ir radošs un zinātkārs.
  • Uzņēmums ir ļoti moderns un stilīgs. Lai izdodas realizēt savus jauno tehnoloģiju plānus.
  • Man pasākums patika, jo es varēju uzzināt un iemācīties jaunas lietas.
  • Kopumā uzņēmumā bija pacentušies, lai mēs uzzinām, ar ko viņi nodarbojas.

 

Pedagogs – karjeras konsultants Solvita Lauzēja