Projekta ietvaros pētnieki septiņās valstīs izstrādāja sociāli emocionālās mācīšanās teorētisko modeli un izveidoja praktiskus instrumentus skolām sociāli emocionālās mācīšanās novērtēšanai, kurus skolotāji, skolēni, vecāki, izglītības iestāžu vadība var izmantot sava darba pašvērtēšanai. Šie instruments 2018./2019. mācību gada laikā tie aprobēts piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā, Itālijā un Spānijā, katrā valstī pētījumā iesaistot divdesmit skolas. Viena no šim divdesmit skolām šajā mācību gadā ie Jaunmārupes pamatskola.
Helsinku Universitātes pētnieki (Somija) izvērtēs šo instrumentu izmantošanas ietekmi skolās.

 

Vairāk par projektu