Svētku svinēšana šogad izpaliek. Bet nav aizliegts tos atcerēties, savā pulciņā ieskandināt.

3.a klases skolēni klases stundā ar lielu interesi iestudēja Mārtiņdienas tradīcijas mazās etīdēs – Mārtiņbērnu apstaigāšana, čigānos iešana.

Skolēni mājās rūpīgi bija padomājuši par savu svētku tēlu un iejutās lomā.

 

Mēs paši radām sev svētkus – svētku sajūtu!

 

Sandra Velpa

0 Komentāri

Leave a Comment