Jau pagājuši divi mācību mēneši šī mācību gada 2.semestrī. Viss izglītības process pilnībā notiek attālinātajā veidā – visas mācību priekšmetu stundas, interešu izglītības nodarbības un arī atbalsta pasākumi. Pēc papildus ziemas brīvdienām šī semestra sākumā arī 1.-4.klašu skolēni mācības atsākuši attālināti, kas bija jauns izaicinājums skolotājiem, vecākiem un arī bērniem. Kopīgā sadarbībā skolotāji un skolēni izmēģina dažādas iespējas mācību procesa kvalitatīvākai nodrošināšanai, kā arī turpina veidot sekmīgu saziņas veidu un atgriezeniskās saites nodošanu. Tiešsaistes stundas ir kļuvušas par ikdienas instrumentu. Pat pirmo klašu skolēni jau sekmīgi stādā un patstāvīgi tiek galā ar tehnoloģiju izaicinājumiem. Strādājot tiešsaistē, bērni apgūst ne tikai mācību stundā paredzētos uzdevumus, bet arī veido emocionālu saikni ar klases biedriem un skolotāju. Viss lielākais prieks bija redzams sākumklašu skolēnu acīs, kad viņi saslēdzās tiešsaistes stundās pirmo reizi un atkal cits citu ieraudzīja, kā arī varēja parunāties. Ne vienmēr tehnoloģijas strādā ideāli un gadās arī dažādas problēmsituācijas, kuras kopīgiem spēkiem, nezaudējot mieru un pārliecību, mēģinām atrisināt.

 

Sekmīgi savu darbu attālinātajās tiešsaistes stundās  šajā semestrī ir uzsākuši atbalsta skolotāji, kas sniedz individuālas konsultācijas un palīdz skolēniem, kam ir kādas mācīšanās grūtības. Skolēni ļoti labprāt izmanto iespējas piedalīties tiešsaistes konsultācijas un noskaidrot visu, kas vēl ir neskaidrs. Protams, strādājot attālināti esam daudz sadarbojušies, lai veidotu sabalansētu skolēnu dienas režīmu. Tiešsaistes stundas plānojam samērīgi un pārdomāti, līdzsvarojot tās ar dažādām fiziskām aktivitātēm un citiem radošiem uzdevumiem.

 

Neskatoties uz attālināto darbu, skolēni tiek gatavoti un piedalās dažādās olimpiādēs, konkursos un projektos. Prieks, ka daudzi mūsu 9.klašu skolēni ļoti apzinīgi un aktīvi strādā, ir piedalījušies un parādījuši ļoti augstus rezultātus VISC organizētajās mācību priekšmetu – bioloģijas, matemātikas, fizikas, ķīmijas olimpiādēs, kā arī izvirzīti uz valsts kārtu.  Jauna pieredze šogad ir arī 3., 6. un 9.klašu skolēniem, kas valsts diagnosticējošos darbus veiks attālināti. Visas iesaistītās klases un skolotāji mērķtiecīgi tam gatavojas.

 

Mācību darbs attālināti turpinās, bet katru brīdi ceram un gaidām, kad atkal varēsim visi tikties klātienē. Lai mums visiem pavasara saulīte dod jaunu enerģiju sekmīgi turpināt mācības attālināti, atbalstot vienam otru un gūstot prieku par padarīto!

 

DVIJ Laura Buravcova

0 Komentāri

Leave a Comment