Š.g. 13.novembrī notika seminārs – radošā darbnīca vizuālās mākslas un mūzikas skolotājiem. Tieššaisti vadīja Baiba Rudzīte un Jolanta Grosberga-Gernere.

 

Semināra – darbnīcas galvenais mērķis bija iepazīstināt citu skolu vizuālās mākslas un mūzikas pedagogus ar Baibas un Jolantas kopprojektiem, Jaunmārupes pamatskolas dažādu mācību priekšmetu sadarbības praktiskiem stāstiem. Tika rādīti un atskaņoti daudzi piemēri no mūsu skolas arhīva, radošajiem, muzikālajiem, mākslinieciskajiem kopprojektiem, vizuālajiem piemēriem un mācību stundu pieredzes stāstiem.

 

Semināra dalībnieki sniedza gandarītus vārdus par dzirdēto un redzēto, gūto iedvesmu un pozitīvismu.

Paldies visiem, kuri piedalījās!

 

Jolanta Grosberga-Gernere

0 Komentāri

Leave a Comment