Skolai bija iespēja piedalīties sociālajā projektā, iegūstot vērtīgas grāmatas, kuras vērts izmantot skolā, īpaši klases stundās, sociālo zinību stundās, adaptācijas laikā un klases saliedēšanas pasākumos. Tas ir ieguldījums bērnu nākotnē – brīvā no mobinga un vardarbības skolā, klasē, ģimenē.

“Procter & Gamble” zīmols „Head&Shoulders” sadarbībā ar sociālo uzņēmumu Esi/ līdz 2. oktobrim veidoja kampaņu mobinga novēršanai „Apturēsim mobingu skolās!” ar tēmturi #PlecuPiePleca. Kampaņas laikā katra nopirktā „Head&Shoulders” produkcijas pudele nozīmēja ziedojumu viena skolēna sociāli emocionālo prasmju pilnveidošanai.

 

Mūsu skola bija izraudzīta, lai saņemtu Esi/centra sociāli emocionālo prasmju spēļu un metožu grāmatu komplektu kā dāvinājumu kampaņas ietvaros.

 

@esi ir pārliecināti: “Mēs ticam, ka katrs cilvēks spēj būt apzināts – ieraudzīt, izprast, regulēt savu noskaņojumu, emocijas. Katram piemīt mērķtiecība meklēt un atrast savus talantus, savas dzīves uzdevumus. Katram ir empātija izprast apkārtējos un komunikācijas prasmes, lai veidotu jēgpilnas attiecības. Veidojam labāku sabiedrību jau tagad. Tu radi ietekmi un kopā mēs varam vēl vairāk!

 

Ļoti vērtīgas grāmatas! Skolotāja kopā ar 3.c klasi paspēja izspēlēt un iziet dažas spēles un aktivitātes. Noteikti turpināsim! Grāmatas tika popularizētas pagaidām mūsu sākumskolas posmā, bet drīz tās dosies arī uz pamatskolas posmu.

 

Paldies par iespēju!

3.c klases skolotāja Santa Jansone

0 Komentāri

Leave a Comment