Šī gada Karjeras nedēļa ar saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas!” visā valstī norisinājās no 26. – 30.oktobrim. Tobrīd vēl valdīja neziņa par vecāko klašu mācīšanās procesu, tādēļ mūsu skolā pagarinājām laiku līdz 6.novembrim, lai visi nesteidzīgi varētu realīzēt savas ieceres, iesaistīties un apzināties savas vērtības, resursus. Šajā Karjeras nedēļā aktualizējās tēma par resursiem un cilvēkiem kas var palīdzēt, to jau dara vai nākotnē atbalstīs skolēnu viņa mēŗķu sasniegšanā, karjeras virzībā, mērķtiecīgā zināšanu un prasmju apguvē.

 

Sākumskolas skolēniem Karjeras nedēļas notika zīmējumu konkursa formā. Sākotnēji klašu audzinātāji ar skolēniem noskatījās Karjeras nedēļai 2020 sagatavotos video materiālus, savā starpā izrunāja skolēnu hobijus, aizraušanās, intereses un vai tas var tālāk kļūt par viņu profesiju, kā arī, kas ir tas, kas viņus šajā jomā atbalsta. Tālāk jau katrs audzēknis varēja radoši izpausties uz papīra. Savos darbos skolēni gan zzīmēja, gan aprakstīja tos cilvēkus, resursus, kas jau šobrīd palīdz viņiem sasniegt viņu mērķus un sapņus. No vairāk kā 200 iesniegtajiem darbiem uz nākamo kārtu startēja 100. Līdz novembra beigām paši skolēni un skolotāji varēs nobalsot par interesantākajiem 5 darbiem, kuri Adventes laikā tiks pie veicināšanas balvām.

 

Pamatskolas posmā skolēni ar klases audzinātāju varēja gan skatīties video materiālus, gan veidot darba grupas un izrunāt savas nākotnes ieceres un tos resursus, kas viņiem ir nepieciešami, lai veidotu savu karjeru.

4. – 6. klašu audzēkņiem bija iespēja klases stundas laikā veidot darba grupas un savas atziņas atklāt, izveidojot plakātiņus.

7.-9.klašu audzēkņi piedalījās attālinātās karjeras nedēļas stundās. Klašu audzēkņi noskatījās un analizēja vairākus video un izprata šī gada saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas!”. Skolēniem attālināti bija iespēja izpētīt rīkus, kas palīdz pieņemt karjeras lēmumus. Skolēni izveidoja savas atziņas, kuras ieguvuši analizējot video.

 

Gan plakāti, gan skolēnu atziņas ir apkopotas un izvietotas skolas vestibilā. Vecāko klašu skolēni – interesenti piedalījās tiešsaistes diskusijā “Uzklausi, padomā un izlem pats!’. Savukārt, vecākiem bija dota iespēja piedalīties tiešsaistes diskusijā “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā uzklausīt? Kā atbalstīt?”.

 

Pedagoģes – karjeras konsultantes Jolanta Grosberga-Gernere un Solvita Lauzēja

0 Komentāri

Leave a Comment