Viena no mūsu skolas tradīcijām ir Mārtiņdienas jautrās stafetes pirmajām klasēm. Izmantojot starppriekšmetu saikni un ieviešot jaunās kompetences, skolēni tika iepazīstināti ar latviešu tautas folkloru un tradīcijām.  Šogad  9. un 10. novembrī sporta stundās aicinājām pirmo klašu skolēnus un skolotājas, lai kopīgi ar sporta skolotāju G.Upesleju,  Mārtiņdienas gaili- bibliotekāri Z.Spādi un rudentiņu – skolotāju A.Līdaku, ieskandinātu Mārtiņdienu. Šī bija uz kompetencēm balstīta integrētā nodarbība – sports, mūzika, latviešu valoda, dabaszinības. Izmantojot latviešu tautas folkloras materiālus – tautasdziesmas, rotaļas un dejas – skolēni tika iesaistīti dažādās stafetēs un atrakcijās. Skolēniem bija jāatpazīst dārzeņi. Kāds nelielus kabačus nosauca gan par milzīgajiem avokado, gan par  pāraugušajiem gurķiem. Savu veiklību dalībnieki pierādīja stafetēs “Kabaču nešana”, “Cimdu žāvēšana”. Ļoti lielas grūtības bērniem sagādāju knaģu izmantošana, lai pakarinātu dūrainīšus. Mūzikā  skolēniem bija jāatpazīst latviešu tautasdziesmas un rotaļas. Skolēni bija pozitīvi noskaņoti un darboties griboši. Par aktīvu dalību, katra klase saņēma pateicību un cienastu.  Šos priecīgos mirkļus aicinām skatīt foto galerijā, ko iemūžināja Egīls Zīle. Aicinām arī jūs pasekot Mārtiņdienas ticējumiem! Ja Mārtiņdienā ir sniegs uz jumtiem, tad būs barga ziema. Ja Mārtiņdiena ir saulaina un skaidra, tad ziemā būs liels sals. Savukārt, ja Mārtiņdiena ir miglaina, tad ziema būs silta.

 

Lai pozitīvie ikdienas mirkļi vieš cerību, ka šis tumšais laiks beigsies un atnesīs gaišumu cilvēku sirdīs!

 

DVIJ Anita Līdaka un bibliotekāre Zinaida Spāde

0 Komentāri

Leave a Comment