Skolas darbības pārskats 2018./2019.mācību gadā un 2019./2020.mācību gada plāni

Pirmsskolas darbības pārskats