Patentu valde sadarbībā ar Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociāciju, Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālo grupu, Valsts izglītības satura centru un biedrību “Junior Achievement Latvia” ik gadu organizē konkursu skolēniem, kura mērķis ir attīstīt skolēnu radošumu, sekmēt skolēnu izpratni par intelektuālā īpašuma, jo īpaši rūpnieciskā īpašuma nozīmi un tā pielietojumu uzņēmējdarbībā, kā arī rosināt skolēnu zinātkāri un interesi par pētniecību, radošumu, uzņēmējdarbību un inovāciju.

Konkursa uzdevums

Skolēni tiek aicināti izveidot divus radošus uzdevumus par intelektuālā īpašuma tematiku, kas būtu aktuāli darbu radītāju vienaudžiem, balstoties uz metodisko materiālu “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”.

Pieteikšanās

No 2022. gada 5. septembra līdz 2022. gada 20. oktobra plkst. 17.00.

Kurš var piedalīties?

Latvijas vispārizglītojošo, speciālo un profesionālo izglītības iestāžu 4. līdz 12. klašu skolēni.

Komandas sastāvs

Konkursā dalībnieki piedalās komandās: divu vai trīs skolēnu sastāvā un skolotājs. Komandā var būt skolēni no dažādām Latvijas izglītības iestādēm.

Iesniegto darbu vērtēšana

 

Vērtējot pieteiktos uzdevumus, žūrija piešķir punktus un ņem vērā šādus kritērijus:

 • atspoguļoto faktu precizitāte – maksimālais punktu skaits 5;
 • idejas oriģinalitāte – maksimālais punktu skaits 5;
 • mākslinieciskā kvalitāte – maksimālais punktu skaits 5;
 • tehniskais izpildījums – maksimālais punktu skaits 5.

Konkursa “Radošais intelektuālis” kalendārs

 

 • pieteikumu iesniegšana – no 2022. gada 5. septembra līdz 2022. gada 20. oktobra plkst. 17.00;
 • iesniegto darbu vērtēšana – no 2022. gada 25. oktobra līdz 2022. gada 8. novembrim;
 • laureātu paziņošana – 2022. gada 14. novembrī;
 • laureātu apbalvošana – 2022. gada 30. novembrī.

Pieteikumu un apliecinājumu iesniegšana

 

Iesniedz elektroniski parakstītu ar elektronisko parakstu uz e-pastu Karina.Breimane@lrpv.gov.lv vai nosūta Patentu valdei pa pastu uz adresi Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010

Darbu iesniegšana

 

Elektroniski, nosūtot uz e-pastu Karina.Breimane@lrpv.gov.lv

Žūrija

 

Skolēnu konkursa “Radošais intelektuālis” žūrijas komisijas sastāvs:

 1. Brigita Tērauda (Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociācija)
 2. Jevgeņija Gainutdinova (Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālā grupa)
 3. Inga Bolmane (biedrība “Junior Achievement Latvia”)
 4. Sandra Falka (Valsts izglītības satura centrs)
 5. Dace Liberte (Patentu valde)
 6. Inguna Gruntiņa (Patentu valde)

Apbalvošana

Laureātu apbalvošana notiks 2022. gada 30. novembrī.

Balvas

 

Konkursā visas komandas saņem pateicības rakstu, bet godalgoto vietu ieguvēji saņem diplomus.

 

Dalībnieki balvas par 1., 2. un 3. vietu iegūst trīs grupās: 4.-6. klase, 7.-9. klase un 10.-12. klase.

 

1. vietas ieguvēji – katrs komandas skolēns balvā iegūst planšetdatorus un skolotājs – dāvanu karti grāmatnīcā (pateicības balva).

2. vietas ieguvēji – katrs komandas skolēns balvā iegūst bezvadu skaļruņus un skolotājs – pateicības balvu.

3. vietas ieguvēji – katrs komandas skolēns balvā iegūst bezvadu austiņas un skolotājs – pateicības balvu.

Vairāk lasiet

0 Komentāri

Leave a Comment