2020. gada 21. oktobrī Jaunmārupes pamatskolā notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi – “Jēgpilnu uz kompetenču pieeju balstītu uzdevumu veidošana matemātikā”. Kursos piedalījās 22 Pierīgas skolu pedagogi.

 

Kursi dalījās trīs daļās.

 

Pirmajā daļā I.Melngaile aicināja visus domāt –  kas ir jēgpilni uzdevumi un kā tie atšķiras no uzdevumiem ar kuriem strādājam līdz šim? I. Melngaile dalījās ar savu personīgo pieredzi un izstrādātajiem materiāliem. Lielāko akcentu veltot uzdevumu dalīšanai līmeņos. Pēc teorētiskās daļas apgūšanas skolotāji izstrādāja stratēģiju jēgpilnu uzdevumu veidošanā no esošiem resursiem. Katra darba grupa savu darbu prezentēja.

 

Otrajā daļā D. Zemīte aicināja skolotājus darboties praktiski, izspēlējot dažādas matemātikas spēles. Īpaši tika uzsvērta uzdevumu vizualizācija.

 

Pēc pusdienām sākās trešā daļa, kurā I. Melngaile un A. Gavare palīdzēja skolotājiem apgūt sešas dažādas mācību programmas, kuras lietderīgi iekļaut mācību procesā. Ar šo programmu palīdzību skolotāji var attālināti veidot pārbaudes darbus, ātrā veidā iegūt atgriezenisko saiti un anonīmi veikt aptaujas par kādu problēmu vai jautājumu.

 

Seminārā beigās Jaunmārupes pamatskolas matemātikas skolotāju kolektīvs saņēma jaukas atsauksmes un iedvesmu vēl kādu reizi dalīties ar savu pieredzi.

 

Matemātikas metodiskās komisijas vadītāja I. Melngaile

0 Komentāri

Leave a Comment