Lieldienu dekori

Šogad tuvojoties Lieldienām 1. un 2. klašu skolēni vizuālās mākslas ietvaros, izmantojot dabas materiālus, veidoja Lieldienu dekorus. Attālinātā mācību procesa ietvaros mācījāmies izmantot dekorēšanai materiālus, kuri ir pieejami dabā un arī mājās.

 

Vizuālās mākslas skolotāja Ilze Brante

Ilsutrācijas latviešu tautas teikai “Kā radušās zvaigznes”

“Mēness ieskatījies Saules meitā un nodomājis ņemt to par savu līgaviņu. Apseglojis kumeļu un jājis precībās. Nojājis pie māmuļas Saules namdurvīm. Saule iznākusi pretim un ievedusi ciemiņu pilī.
Mēness izteicis sava apciemojuma nolūku, bet Saule precinieku noraidījusi, teikdama:
– Ej un rādi citiem savu bālo vaigu, nerēgojies te manā pilī! Mēness, tādas nievas dzirdēdams, apgriezies, gājis ārā un raudādams jājis projām.
Viņa asaras birušas pa visu debess jumu. Tās tad arī esot zvaigznes.”

 

Pirmo klašu skolēni cītīgi strādāja pie šīs teikas ilustrēšanas. Katrs savā darbiņā ir ielicis savu fantāzijas artavu, kas kopumā ir ir radījis ļoti krāšņu teikas ilustrāciju krājumu.

 

Vizuālās mākslas skolotāja Ilze Brante

XIX starptaustikais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras”

Mācību gada izskaņā pirmo klašu skolēni paguva piedalīties Jūrmalas Mākslas skolas sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļas organizētajā  XIX starptaustikajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras”. Konkursa tēma – “Es un jūra”- mūsu katra personīgās attiecības ar jūru.

 

Bērni zīmēja savu fantāziju, kāda varētu būt dzīve ūdens tuvumā. Darbiņi ir tapuši gan gleznošanas, gan grafikas tehnikās.

 

Vizuālās mākslas skolotāja Ilze Brante

8. vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā – PRIEKULES IKARS

Ļoti radošs konkurss, kurā piedalījās otro klašu skolēni ir Priekules Mūzikas un Mākslas skolas organizētais 8. vizuālās un vizuāli plastiksās mākslas konkurss “Priekules Ikars”.

Konkurss tika rīkots, lai dalībnieki iepazītos ar Priekules pilsētas leģendu par kalēju, kurš izgatavoja spārnus un lidoja – https://leismalite.lv/priekules-ikars/

Konkursa tēma – ja Tu būtu Ikars, kādi būtu Tavi spārni?

Bērni radoši izpaudās savos fatāziju lidojumos gan zīmējot, gan arī veidojot plastisku kompozīciju, kuru var izmantot kā dekoru telpai.

Konkursā piedalījās 2. Klašu grupa –

Laine Markote, Amanda Ozola 2.a, Ieva Rožkalne, Alise Šaroka, Samanta Būrmane 2.c, Martins Bērziņš 2.d.

 

Vizuālās mākslas skolotāja Ilze Brante

IKEA Family zīmējumu konkurss

Pirmo un otro klašu skolēniem 1. semestra nogalē bija iespēja piedalīties IKEA Family organizētajā mīksto rtoaļlietu zīmējumu konkursā. Konkursā bērni zīmēja savu izsapņoto mīksto rotaļlietu. Katrs konkursa dalībnieks balvā ieguva Jaunā dizainera sertifikātu un IKEA šokolādi.

 

Vizuālās mākslas skolotāja Ilze Brante

T kreklu dizaini

Sadarbojoties ar otro klašu skolotājiem tika realizēta integrēta nodarbība māturībā un tehnoloģijās/vizuālajā mākslā. Nodarbības ietvaros tika apgūtas apģērba kopšanas prasmes – apģērba kopšanas simboli, apģērba locīšanas paņēmieni. Savukārt vizuālajā mākslā bērni izstrādāja skices T-krekla dizainam. Darba procesā tapa arī skaisti gatavie dizaina krekli Gerdai un Valdemāram Mihailoviem 2.c klase, Robertam Krūmiņam 2.c klase.

 

Vizuālās mākslas skolotāja Ilze Brante

0 Komentāri

Leave a Comment